Client Security for Mac

Home / Client Security for Mac

Client Security for Mac защитава устройства с Mac операционни системи. Защитата осигурява интеграция с F-Secure Security Cloud, минимизирайки съприкосновението с новопоявили се заплахи.

Client Security for Mac включва:

  • F-Secure Security Cloud: Глобална защита срещу новопоявили се заплахи в рамките на 60 секунди от първоначалното им откриване
  • Advanced anti-malware: защита с репутационни проверки в реално време проверява за най-новите заплахи
  • Banking Protection: Осигурява допълнителна сигурност при онлайн банкиране
  • Browsing Protection: За безопасно сърфиране онлайн
  • Firewall: Използва вградената защитна стена на Mac за контрол на входящите връзки
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search