Client Security

Home / Client Security
X

ПОДСИГУРЕТЕ БИЗНЕСА СИ С НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА ЗА РАБОТНИ СТАНЦИИ

Client Security е много повече от антивирусен софтуер – включва модули за защита от ново поколение, като разузнаване на засечените заплахи, поведенчески анализ и проактивна защита срещу всички новопоявили се заплахи.

Client Security е продукт за защита на бизнес системите, който Ви предлага сигурност от най-високо ниво за крайни точки под Windows – непрекъснато, година след година.

НЕ ПРАВЕТЕ КОМПРОМИСИ В СИГУРНОСТТА

Client Security осигурява най-добрата непрекъсната защита, достъпна за настолни компютри и лаптопи под Windows. С нейна помощ постигате изключително висока степен на защита срещу онлайн заплахи, като в същото време минимизирате въздействието върху производителността на системата.

Защитата на крайните точки е в основата на кибер-сигурността, а Client Security е най-добрата сред най-добрите. Цялостната защита на крайната точка е само началото. Client Security също Ви спестява време с автоматично управление на ъпдейтите и повишава ефективността на служителите, предоставяйки контрол при сърфиране в интернет.

 • Без прекъсване на бизнес процесите с най-добрата, безкомпромисна и постоянна сигурност за настолни компютри и лаптопи под Windows
 • Избягвайте несигурни приложения, които излагат бизнеса Ви на риск с помощта на модула Application Control
 • Работете сигурно и продуктивно с Web Content Control
 • Ненадмината сигурност за критичните бизнес процеси, чрез автоматизирания Connection Control модул
 • Винаги обновени операционни системи и приложения със Software Updater

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DEEPGUARD 6

Защита, основана на поведенчески анализ

BROWSING PROTECTION

Гарантиране за безопасна и ефективна работа в интернет

ADVANCED PROTECTION

Разширена защита срещу различно съдържание, налично в непознати уеб страници

WEB CONTENT CONTROL PREMIUM

Подобрете сигурността и ефективността, като контролирате достъпа до уебсайтове

APPLICATION CONTROL PREMIUM

Блокира изпълнението на приложения и скриптове в съответствие със създадените корпоративни правила

MULTI-ENGINE ANTI-MALWARE

Получавайте ненадмината защита срещу вируси, троянски коне, руткит и друг зловреден софтуер

ADVANCED FIREWALL

Предпазва от злонамерени действия във вътрешната мрежата

BOTNET BLOCKER

Спрете външния контрол на компрометираните активи

PATCH MANAGEMENT PREMIUM

Автоматично следене за ъпдейти на хиляди приложения и версии

F-SECURE SECURITY CLOUD

Получавайте незабавна защита срещу новопоявили се заплахи, независимо в коя точка на света се намирате

DEVICE CONTROL

Предотвратяване на инфекции, пренасяни чрез USB

CONNECTION CONTROL PREMIUM

Защитете чувствителната корпоративна информация

DATAGUARD PREMIUM

Предоставя допълнителна защита срещу ransomware и предпазва от унищожаване и подправяне на данни

Сравнете версиите

Client Security Standard Client Security Premium
Malware and Spyware Protection
DeepGuard 6
Managed Firewall
Web Traffic Scanning
Browsing Protection
Botnet Blocker
Web Content Control X
Connection Control X
Patch Management X
DataGuard X
Application Control X

ДЕТАЙЛИ

Malware and Spyware Protection

Ненадмината защита от злонамерен код

За да прихване и неутрализира заплахите, компонентът за защита на работни станции използва базираната на няколко сканиращи устройства платформа. Тя предлага ненадмината защита срещу традиционни, базирани на сигнатури технологии:
 • Засича по-голям диапазон от злонамерени функции, шаблони и тенденции, предоставяйки по-надеждни и точни засичания, дори и за нови варианти на заплахи
 • Проверките в реално време към F-Secure Security Cloud, дават възможност за по-бърза реакция при новопоявили се заплахи в допълнение към минимално заемано място на самия компютър
 • Емулацията дава възможност за засичане на малуер, което използва обфускационни техники като по този начин добавя допълнително ниво на защита преди файлът да бъде стартиран

Connection Control

Повишена сигурност за жизненоважни сайтове

Connection Control е защитен слой, който подсигурява критични за бизнеса онлайн дейности като използването на интранет или чувствителни облачни услуги като CRM. Когато служител се опита да достъпи уебсайт, който е дефиниран за допълнителна защита, модулът Connection control автоматично подсигурява сесията. По време на действието на модула всички останали мрежови връзки са блокирани. Допълнителна настройка може да позволи на потребителите да използват вече заредени сайтове, които F-Secure разпознава като безопасни, за да не се намалява ефективността на служителите.   Защитата автоматично покрива сайтове за онлайн банкиране, предефинирани от F-Secure, като гарантира сигурността на данните за достъп до тези портали като потребителски имена и пароли.

Web Traffic Scanning

Блокира злонамерено уеб съдържание

Web Traffic Protection предотвратява използването на активно съдържание като Java и Flash, които се използват масово при онлайн атаките. Тези компоненти се блокират автоматично при посещаване на непознати и подозрителни сайтове, въз основа на репутацията им. Администраторите могат да въвеждат изключения, като добавят сайтове към списък с доверени сайтове, например вътрешни сайтове на компанията, за които F-Secure няма данни за репутация. Web Traffic Protection сканира HTTP трафика в реално време с множество допълващи се механизми за сканиране срещу злонамерен код и репутационни проверки. Това гарантира, че заплахите са засечени и блокирани още на ниво трафик и преди да бъдат записани данни на твърдия диск. Това осигурява допълнителна защита срещу по-усъвършенствани зловредни приложения.

Botnet Blocker

Ефективно блокиране на ботнетите

Botnet Blocker предотвратяват комуникацията с Command & Control сървъри като по този начин противодейства на хакери, които имат за цел да контролират компрометирани активи:
 • Администраторите могат да предотвратят мрежовата активност, свързана с известни ботнети
 • Блокира DNS заявки на ниво хост
 • Ефективно може да спре повечето атаки, включително ransomware и APT
 • Администраторите могат да филтрират заявки въз основа на домейн репутация с възможност за добавяне в бели списъци

DeepGuard 6

Евристичен и поведенчески анализ

DeepGuard съчетава някои от най-модерните  технологии за сигурност. Това е последният и най-критичен слой на защита срещу новопоявили се заплахи - дори и тези, които са насочени към неизвестни досега уязвимости. DeepGuard наблюдава поведението на приложението и проактивно засича в движение всяко потенциално злонамерено действие, преди то да причини вреда. Чрез превключване на фокуса от сигнатури към изследване на злонамерени поведенчески модели, DeepGuard може да идентифицира и блокира зловреден код, дори преди прихващането и изследването на примерен файл.   Когато за първи път се стартира неизвестна или подозрителна програма, DeepGuard временно забавя изпълнението й, за да извърши проверка на репутацията и честотата на разпространение на файла. Изпълнява я в sandbox среда, след което я подлага на поведенчески анализ и следи за прихващане на уязвимости.

Managed Firewall

По-добра сигурност и съвместимост

За налагане на правила, новата защитна стена на F-Secure надгражда наличната в Windows такава. Това значително увеличава съвместимостта с други приложения и мрежово оборудване. Експертният набор от F-Secure правила, противодействащи на рисковете, като разпространение на рансъмуер, се добавя върху стандартния набор от firewall правила, вече налични в Windows. В допълнение са налични профили, адаптирани към различни нива на сигурност в различни мрежи.

Patch Management

Автоматично управление на обновяванията

Над 80% от кибератаките са в резултат на необновен софтуер. Software Updater се грижи за актуализацията на Вашата Microsoft операционна система, както и на инсталираните приложения от трети производители.

DataGuard

Обектите, които F-Secure DataGuard защитава са папки, съхраняващи чувствителна информация. Този допълнителен слой защита срещу ransomware предпазва от злонамерени и/или непознати приложения, които се опитват да достъпят и модифицират охраняваните данни. Допълнителната логика значително увеличава точността на засичане на ransomware и произлизащите от тях процеси на криптиране. Модулът гарантира, че данните в охраняваните папки не са унищожени, подправени или криптирани. Наред с други предимства, модулът DataGuard дава възможност за възстановяване на данни в случай на успешна ransomware атака поради невъзможността съхраняваните данни да бъдат криптирани.

Application Control

Application Control предотвратява изпълнението на скриптове, дори и в случаите, в които те заобикалят други слоеве за защита. Това намалява риска от инсталирането и използването на злонамерен, незаконен или неоторизиран софтуер в корпоративната мрежа. С Application Control можете да:
 • Идентифицирате и контролирате кои приложения могат да се изпълняват във Вашата мрежа
 • Идентифицирате надежден софтуер автоматично
 • Забраните всички други приложения, независимо дали са злонамерени, ненадеждни или просто нежелани
 • Елиминирате непознатите и нежеланите приложения във Вашата мрежа
 • Следите всички, работещи на крайните точки приложения
И не на последно място, можете да използвате модула, за да блокирате стартиране на скриптове вътре в приложенията, например:
 • Предотвратяване изпълнението на PowerShell скриптове във всички Microsoft Office приложения
 • Предотвратяване изпълнението на Batch скриптове във всички Microsoft Office приложения
  Application Control работи въз основата на правила, създадени от пен тестери на F-Secure, които обхващат вектори на атаки, използвани за пробив в корпоративни мрежи. Допълнително, администраторът може сам да дефинира правилата въз основа на различни критерии, като име или версия на приложението.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search