Server Security

Home / Server Security
X

ЗАЩИТЕНИ СЪРВЪРИ – КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ЗА СИГУРНОСТТА

Server Security е защитен софтуер, пригоден за сървъри. Осигурява подобрена защита в реално време срещу вируси, троянски коне, шпионски софтуер, руткит и други зловреден код. Продуктът може да се управлява централизирано чрез Policy Manager или локално чрез вградената уеб конзола.

 • Поведенчески анализ за проактивно засичане на нови заплахи осъществяван от модула DeepGuard – отличена с множество награди F-Secure технология
 • Software Updater се грижи за обновяването на операционната система и инсталираните приложения
 • Защитава Microsoft Windows сървъри, Citrix и Microsoft терминални сървъри

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MICROSOFT FILE SERVER PROTECTION

Server Security защитава  Microsoft файлови сървъри срещу вируси, троянски коне, руткит и друг зловреден код

BROWSING PROTECTION

Защита на потребители на терминални сървъри, срещу уязвимости на уеб браузъри и измамни уеб сайтове

BOTNET BLOCKER

Спрете външния контрол на компрометираните активи

DEEPGUARD

Поведенчески анализ за проактивна защита на хоста

OFFLOAD SCANNING AGENT

Изнесете сканирането на специализиран сървър

ADVANCED PROTECTION

Филтрира типовете файлове въз основа на съдържанието им

WEB TRAFFIC SCANNING

Открива и блокира злонамерено съдържание в уеб трафика (HTTP протокол)

SOFTWARE UPDATER

Грижи се за обновяванията на операционните системи и приложенията

ДЕТАЙЛИ

DeepGuard

Евристичен и поведенчески анализ

DeepGuard съчетава някои от най-модерните технологии за сигурност. Това е последният и най-критичен слой на защита срещу новопоявили се заплахи - дори и тези, които са насочени към неизвестни досега уязвимости. DeepGuard наблюдава поведението на приложението и проактивно засича в движение всяко потенциално злонамерено действие, преди то да причини вреда. Чрез превключване на фокуса от сигнатури към изследване на злонамерени поведенчески модели, DeepGuard може да идентифицира и блокира зловреден код, дори преди прихващането и изследването на примерен файл. Когато за първи път се стартира неизвестна или подозрителна програма, DeepGuard временно забавя изпълнението й, за да извърши проверка на репутацията и честотата на разпространение на файла. Изпълнява я в sandbox среда, след което я подлага на поведенчески анализ и следи за прихващане на уязвимости.

Browsing Protection

Сигурна и ефективна работа в интернет

Browsing Protection гарантира, че служителите могат да работят безопасно и ефективно онлайн без притеснения.
 • Предотвратява достъпа на служителите до злонамерени сайтове
 • Елиминира човешката грешка и проактивно намалява излагането на опасност
 • Работи с всички основни браузъри

Offload Scanning Agent

Сканиращ репутационен сървър

Сканиращ репутационен сървър поема ресурсоемкото сканиране, оптимизирайки производителността на виртуални и смесени среди.
 • Платформено независим – покрива както виртуални, така и хибридни среди
 • Надеждна защита за публични и частни облаци във VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V и KVM среди
 • Намалява потреблението на памет, процесор и дисково пространство на виртуалните машини

Software Updater

Интегрирано управление на обновяванията

Над 80% от кибератаките са в резултат на необновен софтуер. Software Updater се грижи за актуализацията на Вашата Microsoft операционна система, както и на инсталираните приложения от трети производители.

Botnet Blocker

Ефективно блокиране на ботнетите

Botnet Blocker предотвратяват комуникацията с Command & Control сървъри като по този начин противодейства на хакери, които имат за цел да контролират компрометирани активи:
 • Администраторите могат да предотвратят мрежовата активност, свързана с известни ботнети
 • Блокира DNS заявки на ниво хост
 • Ефективно може да спре повечето атаки, включително ransomware и APT
 • Администраторите могат да филтрират заявки въз основа на домейн репутация с възможност за добавяне в бели списъци

Advanced Protection

Блокира злонамерено уеб съдържание

Web Traffic Protection предотвратява използването на активно съдържание като Java и Flash, които се използват масово при онлайн атаките. Тези компоненти се блокират автоматично при посещаване на непознати и подозрителни сайтове, въз основа на репутацията им. Администраторите могат да въвеждат изключения, като добавят сайтове към списък с доверени сайтове, например вътрешни сайтове на компанията, за които F-Secure няма данни за репутация.   Botnet Blocker предотвратяват комуникацията с Command & Control сървъри като по този начин противодейства на хакери, които имат за цел да контролират компрометирани активи:
 • Администраторите могат да предотвратят мрежовата активност, свързана с известни ботнети
 • Блокира DNS заявки на ниво хост
 • Ефективно може да спре повечето атаки, включително ransomware и APT
 • Администраторите могат да филтрират заявки въз основа на домейн репутация с възможност за добавяне в бели списъци.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search