F-SECURE RADAR

Подсигурете периметъра

Тествайте безплатно Свържете се с нас за специални условия

Управление на критичните за бизнеса уязвимости

F-Secure Radar е фундаментална платформа за сканиране и управление на уязвимости. Той ви позволява да идентифицирате и управлявате както вътрешни, така и външни заплахи, да съобщавате за рисковете и да отговаряте на настоящите и бъдещите регулации (като например спазването на PCI и GDPR). Тя ви дава видимост в сенчестия сегмент на IT технологиите – за да получите поглед върху глобалната карта на потенциалните атаки и да отговорите на критичните уязвимости, свързани с кибернетичните заплахи.

Сканиране и управление на уязвимости в едно решение

SECURITY CENTER ПАНЕЛ

Поддържайте актуалното състояние на уязвимостите и инцидентите, подгответе стандартни и персонализирани отчети за риска и съответствието и още много други

ОТКРИВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ АКТИВИТЕ

Открийте възможните вектори на атака с оценка на заплахата

DISCOVERY СКАНИРАНЕ

Очертайте потенциалните вектори на атаки чрез сканиране на мрежата и портовете

СКАНИРАНЕ ЗА УЯЗВИМОСТИ

Сканирайте системите и уеб приложенията за публично известни уязвимости

УПРАВЛЕНИЕ НА УЯЗВИМОСТИТЕ

Управлявайте уязвимостите централизирано, използвайки алерти и експертиза

СЪОТВЕТСТВИЕ С PCI DSS

Осигурете съответствие с настоящите и бъдещите разпоредби, за да намалите риска от загуба на данни

Оценявайте уязвимостите точно

Новите активи и приложения, добавени вътрешно към корпоративните мрежи, както и в глобалното интернет пространство чрез партньори и доставчици на услуги – водят до нови критични за бизнеса уязвимости, които представляват отворена врата за кибер престъпниците. Те призовават за повишена бдителност и спазване, но фирмите все още не вземат сигурността на сериозно.

Мениджърите по сигурността на информацията трябва да могат да подходят към оценката на уязвимостите от различни гледни точки, за да получат точна оценка на рисковете, да сведат до минимум заплахите и не на последно място – да спазват регулациите. Правилно изпълненото управление на уязвимостите подобрява виждането Ви относно сигурността на Вашата организация.

Най-добрата реакция при заплаха е да предскажете и да пресметнете риска за информационната сигурност. Нито една друга технология не е по-добра в това от управлението на уязвимости.

Идентифицирайте и излагайте възможните заплахи

За разлика от всяко друго решение за управление на уязвимости на пазара днес, F-Secure Radar разполага с „internet crawling“ технология, наречена “Internet Asset Discovery”, която обхваща интернет в дълбочина. С това можете да изпълнявате голямо разнообразие от задачи, вариращи от оценка на заплаха до бизнес разузнаване. С други думи, Radar Ви позволява лесно да разглеждате всички мишени, за да идентифицирате бързо рисковете и потенциално уязвимите връзки и да разширите възможната повърхност на атаката отвъд собствената си мрежа.

Успешната интелектуална собственост и марки често правят компаниите мишени за измамни или злонамерени дейности. Такива дейности включват нарушаване на марката, когато трети страни се представят за Вас, фишинг сайтове, предназначени да измамят или заразят посетителите, както и typosquatting – когато някой регистрира домейни, като използва думи, подобни на Вашата марка, за да пренасочи трафик чрез връзки, които приличат на Вашите. Много компании нямат почти никаква представа за подобни дейности.

Управление на уязвимостите с Radar

КОМПЛЕКСНА ВИДИМОСТ

Ефективно очераване на сигурността чрез точното откриване и описване на всички активи, системи и приложения в мрежата и извън нея.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА

Без повече неефективност и пропуснати рискове за сигурността. Бързо адресирайте проблемите в няколко домейна с ефикасен работен процес, включително мониторинг на уязвимостите, автоматизирани планирани сканирания и създаване на тикети с приоритизирани действия проверка.

ОТЧИТАНЕ НА РИСКА

Изгответе отчети с надеждна информация за състоянието на сигурността във Вашата организация с течение на времето. Покажете и обосновете как ИТ спомага за непрекъснатостта на бизнеса.

НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ

Управлението на уязвимости дава възможност за значително намаляване на разходите за сигурност. Това е по-евтиният начин за справяне със сигурността, преди да възникнат сериозни проблеми, отколкото да се борим с нея по време на криза или събитие. Освен това, използването на облачните ресурси на F-Secure Radar позволява на организациите да намалят разходите си.

До колко успешна би могла да бъде една атака?

До колко една организация е уязвима е функция на активите, изложени на ИТ риск. Тя обхваща цялата мрежова инфраструктура, софтуерни и уеб приложения вътрешно и в глобалното Интернет пространство и включва разбиране на всички точки на взаимодействие.

F-Secure Radar идентифицира къде са уязвими активите на Вашата организация, което Ви позволява да сведете до минимум пробойните, за да намалите риска.

С F-Secure Radar, Вашият екип по ИТ сигурност визуализира проблемните области на организацията Ви като:

 • Всички познати, неизвестни и потенциални уязвимости, критични за бизнеса
 • Контролира наличния софтуер, хардуер, фърмуер и мрежи
 • Shadow IT, външни неправилно конфигурирани системи, злонамерени уеб сайтове, хостове, свързани с уебсайтове
 • Партньорска и договорна ентропия на сигурността
 • Нарушения в марката и фишинг
Без изненадващи допълнителни разходи и все пак мащабен

Знаете точно колко ще Ви струва, без скрити разходи. Radar покрива еднакво добре, както малкия и среден бизнес, така и корпоративния сегмент.

От облака Локално

Сканирайте за уязвимости, използвайки облачната ни услуга, и все пак имайки възможността да сканирате вътрешната си мрежа

Локално

Сканирайте за уязвимости локално, зад корпоративната защитна стена, за да се уверите, че данните вътре в мрежата се съхраняват съгласно политиките Ви за сигурност

На пръв поглед обикновен, но все пак супермощен

F-Secure Radar Security Center е Вашето табло за отчети, управление на уязвимостите и възстановяване от инциденти. Високото ниво на автоматизация ще Ви помогне да рационализирате работните процеси, да автоматизирате сканирането и да предоставяте подробни отчети, пригодени за Всички Ваши потребители. Секюрити центъра е мястото, където можете да контролирате и задавате, следвате и управлявате всички въпроси, свързани със сигурността, в координация със системните администратори, разработчиците на софтуер, тестерите, одиторите и Вашия екип по сигурността.
 • Централизирано и уеднаквено отчитане на уязвимостите
 • Изготвяне на персонализирани доклади в различни формати
 • Управление на уязвимостите и създаване на тикети
 • API интерфейс за 3rd party интеграция (например ServiceNow)
 • Възможност за добавяне на ръчно идентифицирани уязвимости
 • Планирани сканирания и известия при откриване на нови хостове и уязвимости

Открийте външни, уязвими или неправилно конфигурирани системи

 • Откриване shadow IT системи и идентифициране на потенциална концентрация на риск и нежелана взаимозависимост
 • Откриване уебсайтове, заразени със злонамерен софтуер
 • Идентифициране на активите, които са тясно свързани с Вас чрез хостове, свързани с уеб сайтовете на Вашата организация
 • Наблюдавайте фишинг и нарушения на марката, за да защитите своята марка и интелектуалната си собственост от измамни или злонамерени дейности
 • Одитирайте практиките за сигурност на доставчиците на услуги в случаите, когато Вашите собствени политики за сигурност се различават от тези на партньора

Идентифицирайте известните уязвимости

Идентифицирайте уязвимостите, свързани с конфигурационни грешки, неправилното управление на кръпките, пропуските в изпълнението и др.
 • Идентифицира всички известни уязвимости
 • Сканира всяко мрежово устройство, което има IP
 • Поддържа Windows и Linux автентикационно сканиране
 • Предоставя висока точност, с минимален брой грешни разпознавания и негативи
 • Винаги актуален въз основа на публично достъпни бази данни за уязвимости, както и такива, открити по време на пен-тестинг на F-Secure, включително „zero-day“

Тест за уязвимости на уеб приложения

 • Сканира и открива уязвимости в търговски и персонализирани уеб приложения. Тестван с многобройни уязвимости, включително OWASP Top 10.
 • Скенер за уеб приложения, който може да идентифицира уязвимости в разработени по поръчка приложения
 • Поддържа автентикация на базата на формуляри
 • Поддържа web application crawling
 • Поддържа assisted crawling и подаване на формуляри
 • Скалируем, за да позволи неограничен брой сканирания на уеб приложения

Очертайте проблемните области

Идентифицирайте активите за сканиране и следете промените в мрежата.
 • Бърз, надежден, асинхронен порт скенер
 • Бърз режим за разпознаване на хостовете във вътрешни мрежи
 • Засича налични услуги и тип операционна система
 • Регулира скоростта на сканиране, за да отговаря на капацитета на мрежата

Гарантирайте спазването на настоящите и бъдещите разпоредби

 • Съответства на изискванията за сканиране на уязвимости на PCI ASV
 • Европейски партньор, който отговаря на изискванията на ЕС
 • Постигане на съответствие с одобрено PCI ASV решение за сканиране
 • Покрийте PCI съответствията с квалифициран оценител по сигурността (QSA)
 • Провеждайте редовни тестове и прихващайте новите уязвимости
 • Генерирайте разбираеми отчети, достъпни за всички потребители
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search