F-secure Countercept

Home / F-secure Countercept

Как го прави F-Secure Countercept?

След десетилетия на колаборация между вътрешни и външни екипи за навременно засичане и противодействие на реални атаки, и още повече години, инвестирани в разработването и оптимизирането на F-Secure Countercept технологията, успяхме да създадем методология, която свързва хората, процесите и технологията. Наричаме я Continuous Response. Тази методология ни дава възможност да се справяме успешно с таргетирани атаки в реално време и е приложима при всяка организация, независимо от нивото на информационна сигурност.

В ядрото на Continuous Response методологията се намират трите C-та – Collaboration, Context и Control.

Collaboration

В минутата, в която е засечена атака, няколко екипа биват мобилизирани, както в нашата, така и във Вашата организация

Взаимодействието позволява безпроблемна работа в екип, комуникация и процеси, които да позволят бързо вземане на решения.

Context

Когато атаката е факт, имате нужда от достъп до най-релевантните телеметрични данни във Вашата организация

Хора, притежаващи уменията за Threat Hunting – подкрепени от разработените от нас технологии – са от първостепенно значение, съдействайки за бързо събиране на възможно най-много критична информация за инцидента.

Control

Предприемане на действия по разследване, ограничаване и отстраняване

Използването на данните, събрани по време на Context фазата, едновременно с инструментите на нашата платформа за прихващане на значима информация, активно почистване на всички крайни точки с налични индикатори за компрометираност и намиране на ключови доказателства във файловата система на компрометираната машина спомагат за финалното овладяване на инцидента.

Какво е Continuous Response?

Как се спира атака в процес? С готовност за отговор – Continuous Response. Методология за засичане и отговор, която всяка организация може да следва – независимо от действащото ниво на информационната сигурност.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search