Server Protection

Home / Server Protection
X

КОГАТО СИГУРНОСТТА Е ЖИЗНЕНОВАЖНА ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Сървърите са критични за бизнес комуникацията, колаборацията и съхранението на данни. Server Protection осигурява максимална защита за Вашите сървъри без да ги натоварва, гарантирайки оптимална производителност.

 • ADVANCED ANTI-MALWARE – многократно награждавана технология (AV-Test), гарантиращанай-висока степен на защита.
 • PATCH MANAGEMENT – обновява над 2500 вида сървъри и приложения като Apache, BizTalk, SQL, Flash и т.н.
 • CENTRALLY MANAGED FIREWALL – защитна стена с разширени възможности, надграждаща защитните функции на Windows firewall.
 • APPLICATION CONTROL PREMIUM – блокира или ограничава стартирането на неоторизирани приложения.
 • SILENT UPGRADES – без необходимост от потребителска намеса или прекъсвания в работния процес.

Защитени сървърни платформи

F-Secure Protection Service for Business Ви предлага максимална защита за сървъри под Windows, Citrix и Linux, като същевременно гарантира оптимална производителност. Достъпни са и специализирани компоненти за сървъри като Exchange и SharePoint.

Windows Server Protection

Ненадмината защита и управление на обновяванията, за терминални и файлови сървъри подWindows.

Citrix Protection

Пълна поддръжка за Citrix, включително управление на обновяванията за публикувани приложения.

Exchange Protection

Възможност за сканиране на пощенския трафик и прикачените файлове за злонамерено съдържание.

Linux Protection

Предоставя базови защитни функции за Linux клиенти.

SharePoint Protection

Възможност за сканиране и филтриране на SharePoint съдържание.

F-Secure Protection Service for Business осигурява мощна, съвременна защита за Вашата сървърна среда. С помощта на инструменти като F-Secure Security Cloud за изследване на заплахите в реално време и Patch Management – за управление на обновяванията, Вашата сигурност ще надхвърли наложените стандарти.

PATCH MANAGEMENT

Автоматичните софтуерни актуализации предотвратяват до 80% от атаките.

BEST PROTECTION

F-Secure е единственият производител, спечелил наградата на AV-Test ‘Best Protection’ в шест от осемте години, в които категорията съществува.

BEST ENDPOINT PACKAGE

Мощна и всеобхватна сигурност за всички крайни точки в един пакет за защита гарантира стойността на инвестицията.

SECURITY CLOUD

Облачна система за анализ на заплахите е в постоянна връзка с клиентските системи, идентифицира нови заплахи при появата им и осигурява защита в рамките на минути.

ДЕТАЙЛИ

Software Updater

Над 80% от кибератаките са в резултат на необновен софтуер. Software Updater се грижи за актуализацията на Вашата Microsoft операционна система, както и на инсталираните приложения от трети производители.   Software Updater сканира за липсващи софтуерни актуализации, на тази база създава отчет за възможните уязвимости и предоставя възможността обновяванията да бъдат изтеглени автоматично или ръчно. Модулът покрива актуализации на Microsoft, както и 2500+ производители на приложенсофтуер като Flash, Java, OpenOffice и много други.

DeepGuard 6

Евристичен и поведенчески анализ

  DeepGuard съчетава някои от най-модерните  технологии за сигурност. Това е последният и най-критичен слой на защита срещу новопоявили се заплахи - дори и тези, които са насочени към неизвестни досега уязвимости. DeepGuard наблюдава поведението на приложението и проактивно засича в движение всяко потенциално злонамерено действие, преди то да причини вреда. Чрез превключване на фокуса от сигнатури към изследване на злонамерени поведенчески модели, DeepGuard може да идентифицира и блокира зловреден код, дори преди прихващането и изследването на примерен файл. Когато за първи път се стартира неизвестна или подозрителна програма, DeepGuard временно забавя изпълнението й, за да извърши проверка на репутацията и честотата на разпространение на файла. Изпълнява я в sandbox среда, след което я подлага на поведенчески анализ и следи за прихващане на уязвимости.

DataGuard

Обектите, които F-Secure DataGuard защитава са папки, съхраняващи чувствителна информация. Този допълнителен слой защита срещу ransomware предпазва от злонамерени и/или непознати приложения, които се опитват да достъпят и модифицират охраняваните данни. Допълнителната логика значително увеличава точността на засичане на ransomware и произлизащите от тях процеси на криптиране. Модулът гарантира, че данните в охраняваните папки не са унищожени, подправени или криптирани. Наред с други предимства, модулът DataGuard дава възможност за възстановяване на данни в случай на успешна ransomware атака поради невъзможността съхраняваните данни да бъдат криптирани.

Device Control

Достъп само за надеждни периферни устройства

Device Control спира заплахите, пренасяни чрез хардуерни устройства като USB, CD-ROM устройства и уеб камери, преди да проникнат във Вашата система. Тази функция служи и срещу изтичане на данни, позволявайки read-only достъп.

Application Control

Application Control предотвратява изпълнението на скриптове, дори и в случаите, в които те заобикалят други слоеве за защита. Това намалява риска от инсталирането и използването на злонамерен, незаконен или неоторизиран софтуер в корпоративната мрежа.   С Application Control можете да:
 • Идентифицирате и контролирате кои приложения могат да се изпълняват във Вашата мрежа
 • Идентифицирате надежден софтуер автоматично
 • Забраните всички други приложения, независимо дали са злонамерени, ненадеждни или просто нежелани
 • Елиминирате непознатите и нежеланите приложения във Вашата мрежа
 • Следите всички, работещи на крайните точки приложения
И не на последно място, можете да използвате модула, за да блокирате стартиране на скриптове вътре в приложенията, например:
 • Предотвратяване изпълнението на PowerShell скриптове във всички Microsoft Office приложения
 • Предотвратяване изпълнението на Batch скриптове във всички Microsoft Office приложения
  Application Control работи въз основата на правила, създадени от пен тестери на F-Secure, които обхващат вектори на атаки, използвани за пробив в корпоративни мрежи. Допълнително, администраторът може сам да дефинира правилата въз основа на различни критерии, като име или версия на приложението.

Security Cloud

Заплахи в реално време

F-Secure Security Cloud е собствената система за анализ на заплахи на F-Secure. Системата се обновява непрекъснато, използвайки самообучаваща се технология и корелация. F-Secure Security Cloud е в постоянна комуникация с клиентските системи, върху които има инсталиран F-Secureсофтуер и при появата на нова, непозната заплаха осигурява защита в рамките на минути. Например, ако евристичният и поведенчески анализ на DeepGuard идентифицира zaro-day атака, F-Secure Security Cloud споделя информацията автоматично с всички защитени устройства и по този начин прави новопоявилата се атака безобидна, само минути след първоначалното й засичане.

Multi-Engine Anti-Malware

Ненадмината защита от злонамерен код

За да прихване и неутрализира заплахите, компонентът за защита на работни станции използва базираната на няколко сканиращи устройства платформа. Тя предлага ненадмината защита срещу традиционни, базирани на сигнатури технологии:
 • Засича по-голям диапазон от злонамерени функции, шаблони и тенденции, предоставяйки по-надеждни и точни засичания, дори и за нови варианти на заплахи
 • Проверките в реално време към F-Secure Security Cloud, дават възможност за по-бърза реакция при новопоявили се заплахи в допълнение към минимално заемано място на самия компютър
 • Емулацията дава възможност за засичане на малуер, което използва обфускационни техники като по този начин добавя допълнително ниво на защита преди файлът да бъде стартиран.

Browsing Protection

Сигурна и ефективна работа в интернет

Browsing Protection гарантира, че служителите могат да работят безопасно и ефективно онлайн без притеснения.
 • Предотвратява достъпа на служителите до злонамерени сайтове
 • Елиминира човешката грешка и проактивно намалява излагането на опасност
 • Работи с всички основни браузъри.

Sharepoint Protection

Надеждна комуникация и сигурно споделяне

  Решението включва допълнителни компоненти за защита на специализирани SharePoint сървъри, гарантирайки безопасно споделяне на файлове в SharePoint интранет и екстранет. Допълнително получавате информативен преглед с категоризация на сканираните файлове.

Citrix Protection

Защита за Citrix среди

  Пълна поддръжка за Citrix, включително управление на обновяванията за публикувани приложения.

Linux Protection

Основна сигурност за Linux клиенти

  Linux Protection предлага надеждна защита срещу злонамерен код и мрежови атаки за всеки Linux сървър. С вградено управление на защитната стена, той е предназначен за откриване и предотвратяване както на Windows, така и на Linux базирани атаки, което го прави особено полезен в смесени среди, където незащитените Linux машини могат да бъдат използвани като лесен вектор за атака.

Whitepaper

F-Secure Ultralight

F-Secure Ultralight комбинира няколко уникални технологии за подобряване нивото на защита ипроизводителността на F-Secure продуктите за корпоративна защита.

Свалете тук:

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search