Virtual Security

Home / Virtual Security
X

ИЗЧЕРПАТЕЛНА И ДОСТЪПНА СИГУРНОСТ ЗА ВИРТУАЛНИ СРЕДИ

Предназначен за защита на съвременната бизнес култура, F-Secure Virtual Security предоставя пълна, интегрирана защита за най-често срещаните виртуални среди: Vmware, Citrix, Hyper-V и KVM. Това решение Ви позволява да управлявате всичките си облаци централизирано и без излишни движения.

 

Virtual Security е добавка към F-Secure Client Security, чрез използването на Scanning and Reputation Server, за изнасяне на сканирането с цел оптимизиране на процесите и производителността. Така всички функции за защита на работни станции са достъпни и за потребители на Virtual Security.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

REAL-TIME PROTECTION

Защита в реално време на файлове и уеб съдържание

ONE MANAGEMENT CONSOLE

Управлявайте едновременно работните станции и сървърите от физическата и виртуалната среда

MULTI-LAYERED PROTECTION

Предоставя разширен поведенчески анализ, контрол на уеб съдържанието, защита на сърфирането и автоматизирани актуализации на софтуера

MULTI-PLATFORM COVERAGE

Поддържа всички популярни среди за виртуализация: VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V, KVM

SCANNING AND REPUTATION SERVER

Оптимизира производителността за работни станции и сървъри във виртуални среди

ДЕТАЙЛИ

Scanning and Reputation Server

Без повече компромиси между производителност и сигурност Virtual Security Ви позволява да изнесете сканирането на специализиран сървър и да намалите консумацията на процесор и памет на виртуалните машини.
  • Изнася сканирането в реално време и репутационните проверки, за да се намали до минимум въздействието върху производителността
  • Извършва репутационен файлов анализ, сканиране на база сигнатури, сканиране на сложни обекти и сканиране на уеб съдържание
  • Лесна интеграция с всички популярни платформи за виртуализация: VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V и KVM

Разширени функции за сигурност за смесена и виртуална среда

Олекотеният агент, инсталиран на работните станции и сървърите, осигурява допълнителен слой защита върху предоставяната от репутационния сървър.
  • Извършва разширен поведенчески анализ, контрол на уеб съдържанието, защита на сърфирането и автоматични актуализации на софтуера
  • Консумира по-малко ресурси в сравнение с пълната инсталация, за оптимизиране на производителността във виртуални среди
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search