First-gen vs. Next-gen: Технологиите

Home / НОВИНИ / First-gen vs. Next-gen: Технологиите

First-gen vs. Next-gen: Технологиите

С всеки изминал ден все по-често се сблъскваме с популяризирането на “next-generation” производители, активно промотиращи наличието на machine-learning технологии за засичане. Техните маркетингови кампании твърдят, че “first-generation” методологията е остаряла и не предлага нужното ниво на защита. В същото време обаче next-gen вендорите отказват участие в независими тестове или статистики, което лишава потребителите от възможността да вземат решение на база на независими проучавания. По тази причина се налага лека промяна в правилата. През Май 2016 Virus Total направиха първи стъпки в тази насока, описани подробно от SecurityWeek в публикувана наскоро статия.

“Всеки производител, желаещ да получава анти-вирусни резултати чрез Virus Total API ще трябва да интегрира собствения си скенер в публичния интерфейс на Virus Total. Нещо повече, тези вендори ще трябва да бъдат сертифицирани от Anti-Malware Testing Standards Organization (AMTSO).

През последните 10 години болшинството от first-gen компаниите включиха machine learning технология в своите решения. Анди Пател, съветник по сигурността във first-gen производителя F-Secure, коментира, “Нашата machine learning система е в употреба още от 2006 година. На вендорите от “второ” поколение  им отне почти 10 години да разберат какво точно правим” и продължава “Не давахме гласност относно използваните технологии, в това число machine learning и AI, поради факта, че бяха изключително успешни и не искахме конкурентите ни да започнат собствени разработки по темата.”

Повече по темата  и дали наистина ветераните в сигурността разчитат единствено на сигнатури четете тук: http://www.securityweek.com/endpoint-security-wars-peace-breaking-out.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search